تصویر برداری مرور زمان ( تایم لپس TimeLapse)

تصویر برداری مرور زمان Time Lapseیکی از روشهای نمایش تغییرات محیطی ، طبیعت ، مردم و اشیا ، موضوعات صعنتی خدماتی یا عمرانی در حال حرکت و ... در طول بازه زمان مشخصی است. در این روش تصویر با دور بسیار کند تصویر برداری شده و با دور تند نمایش داده میشود. فیلم مرور زمان یا تایم لپس TimeLapse در حقیقت مجموعه ای از صدها و هزاران فریم یا عکس یا قطعاتی از فیلم است که در طول ساعتها روزها یا سالها تهیه شده و با سرعت زیاد نمایش داده میشود.

کاربردهای بسیار زیادی برای عکاسی مرور زمان میتوان متصور بود.

صنعت

پروژه های عمرانی

عکاسی سریع

عکاسی طبیعت

ستاره شناسی

فعالیت های هنری و سینما و تلویزیون

آموزش برخی علوم و تکنیک ها

تولید انیمیشن و فیلم

 © 2012 - 2014 ParsSky ins. All Rights Reserved.

مرور زمان گذر زمان پروژه عکاسی صنعتی کلیپ عکاسی تایم لپس timelapse time lapse dolly camera astronomy clip کلیپ  اسلایدر عکاسی اسلایدر فیلمبرداری اسلایدر سینمای اسلایدر موتور دارد